Video Announcements Oct. 28

Video+Announcements+Oct.+28

Video courtesy of KHTV